Zverejnovanie
Kontakt
Informacie
Galeria
Kolektiv
Naša MŠ sa nachádza na kľudnom a tichom mieste, uprostred staršieho sídliska v Starom meste. Strava je pestrá a tety kuchárky sú milé a deťom veľmi radi pridajú. Naše pani učiteľky sprevádzajú deti od 2-6 rokov, čím sa medzi nimi vyvinie krásny vzťah a deti sa veľmi radi vracajú do škôlky pochváliť úspechom v škole.
ZÁPIS DO MŠ JARNÁ 4, KOŠICE Termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2021/2022.
Zápis do MŠ bude prebiehať do 16.5.2021 a podávať žiadosti rodičia môžu elektronicky alebo poštou.
Podmienky prijatia detí:
- S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné a bude uprednostnené podľa trvalého bydliska.
- Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
- Ďalej sa prednostne prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
Mapa so spádovými ulicami pre materské školy v Starom meste.
- Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Žiadosť je sprístupnená na webovej stránke školy.
Podmienky môžu byť upravené vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v čase podávania žiadostí.
Dokumenty

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia
Materské školy (aktualizované 16.9.2020)
V zmysle preventívnych opatrení MŠVVaŠ SR a RÚVZ v súvislosti s COVID-19 podľa Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia. Žiadame rodičov aby si pozreli dokumenty uvedené na stránke.

Sovičky
Trieda pre detičky vo veku
od 5 do 6 rokov.
Jednorožce
Trieda pre detičky vo veku
od 4 do 5 rokov.
Sloníčatá
Trieda pre detičky vo veku
od 3 od 4 rokov.
Mačičky
Trieda pre detičky vo veku
od 2 od 3 rokov.