Zverejnovanie
Kontakt
Informacie
Galeria
Kolektiv
Naša MŠ sa nachádza na kľudnom a tichom mieste, uprostred staršieho sídliska v Starom meste. Strava je pestrá a tety kuchárky sú milé a deťom veľmi radi pridajú. Naše pani učiteľky sprevádzajú deti od 2-6 rokov, čím sa medzi nimi vyvinie krásny vzťah a deti sa veľmi radi vracajú do škôlky pochváliť úspechom v škole.
Včeličky
Trieda pre najmladšie detičky vo veku 3-4 r.
Termíny zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2018/2019:
2.5.2018 v čase
08:00 hod. - 12:00 hod
3.5.2018 v čase
12:00 hod. - 16:00 hod
Podmienky prijatia detí: Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti. Počas zápisu detí do MŠ bude umožnená prehliadka priestorov jednej z tried. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť najneskôr do 4.5.2018 s vyjadrením pediatra.
ďalšie informácie : Informácie Dokumenty


Macicky
Vcielky
Sovicky
Sovičky
Stredná trieda pre detičky vo veku od 4 do 5 rokov.
Mačičky
Najstaršie deti vo veku 5-6 r. Príprava do ZŠ.